Ľudia, ktorí u nás pracujú

Ľudia z Tesca.

 

Spoznajte svojich budúcich kolegov, ktorí vám vždy radi pri práci v Tescu pomôžu. Zistite viac o nich a ich príbehu a pridajte sa k nám aj vy.

Ľudia z obchodu.

Michal Baláš

V roku 2007 som nastúpil do absolventského programu, kde som strávil jeden rok školením. Prešiel som si viaceré manažérske pozície na rôznych oddeleniach.

Zobraziť celý príbeh

Ľudia z distribúcie.

Lucia Hamorská

Moja práca je aj o paletách, prepravkách, vratných fľašiach a všetkom s tým spojeným – pracujem ako tímový manažér vratných obalov v našom distribučnom centre.

Zobraziť celý príbeh

Peter Zelenák

Počas mojej 17-ročnej kariéry v Tescu som vykonával 10 rôznych pozícií, až kým som nastúpil na svoju súčasnú pozíciu, ktorou je manažér distribučného skladu Beckov.

Zobraziť celý príbeh

Ľudia z centrálnej kancelárie.

Marie Dvořáková

Keď som si naposledy hľadala prácu, absolvovala som pohovory vo viacerých firmách a pracovnú ponuku som dostala zo šiestich miest. Pozitívny prvý dojem bol kľúčový v mojom rozhodnutí, prečo som si vybrala Tesco: už pri prvom stretnutí tu boli všetci veľmi priateľskí, správali sa, ako by sme už boli kolegovia. Mala som pocit, že by som chcela byť súčasťou tejto komunity. Začínala som ako junior manažérka nákupu, čiže som svoju kariéru budovala od základov.

Zobraziť celý príbeh

Nóra Földi

V Tescu som začínala ako brigádnička a hoci som študovala cestovný ruch, svet ľudských zdrojov ma úplne očaril, a tak som zostala. Najviac ma zaujala povaha úloh: rada pracujem s ľuďmi a som rada, že môžem svojimi radami pomáhať kolegom v ich kariérnom raste.

Zobraziť celý príbeh

Dajana Bileta

Keď človek nastupuje do práce, je väčšinou neistý, najmä v cudzej krajine. V prekonaní začiatočných ťažkostí mi veľmi pomohlo, že mi kolegovia v tom období pomáhali a dôverovali.

Zobraziť celý príbeh

Zalán Szerdahelyi

Najlepšie pracoviská sú tie, kde sú štruktúrovanosť a systematickosť prepojené s dostatočnou flexibilitou, ako je to napríklad v Tescu. Do tímu som nastúpil hneď po vysokej škole. Mal som potrebné odborné znalosti, ale zďaleka nie do takej hĺbky, ako som si to vtedy myslel.

Zobraziť celý príbeh

Dávid Jansik

Ocitol som sa v úplne inom odbore než som študoval a musel som sa naučiť veľa nových vecí. Najväčšou hodnotou Tesca je pre mňa podpora, ktorú som vtedy dostal od svojich kolegov a vedúcich.

Zobraziť celý príbeh

Jiřina Veselá Jirků

Vždy som chcela pracovať v spoločnosti ako Tesco. Možno to znie ako klišé, ale je to pravda. Študovala som medzinárodný obchod. Ešte som ani nevidela moje pracovisko z blízka, keď ma zaujal tento viacjazyčný, multikultúrny svet ponúkajúci tisíce možností.

Zobraziť celý príbeh

Bea Terstyánszky

Ako matka dvoch malých dievčat sa často stretávam s prístupom ústretovým k rodinám a zameraným na človeka, čo je pre Tesco charakteristické. Keď sa mi narodili deti, zmenili sa mi životné priority, a spoločnosť je mi partnerom.

Zobraziť celý príbeh

Júlia Barnová

Kariéru v Tescu som začala v roku 2014 ako stážistka počas vysokoškolského štúdia. Prešla som rôznymi pozíciami a oddeleniami a v súčasnosti pracujem ako manažérka

Zobraziť celý príbeh

Petra Dvořáková

Svoju kariéru v spoločnosti Tesco som začala v našich obchodoch vedením kolegov z rôznych oddelení. Bola to neoceniteľná skúsenosť, ktorá mi pomohla spoznať naše hlavné

Zobraziť celý príbeh

Samuel Loziak

V Tescu som začal pracovať v roku 2014, kedy som nastúpil do absolventského programu Graduate. Program mi dal príležitosť spoznať všetky oblasti, kde Tesco pôsobí.

Zobraziť celý príbeh

Mladé talenty.

Roman Brindzák

Rozhodnutie do programu graduate som nikdy neľutoval. Vďaka práci v Tescu som sa naučil najmä počúvať ľudí, keďže je to práca o ľuďoch a s ľuďmi. Absolvovanie programu otvára dvere

Zobraziť celý príbeh