Zalán Szerdahelyi.

Pozícia: Manažér plánovania kategórií pre strednú Európu

Najlepšie pracoviská sú tie, kde sú štruktúrovanosť a systematickosť prepojené s dostatočnou flexibilitou, ako je to napríklad v Tescu. Do tímu som nastúpil hneď po vysokej škole. Mal som potrebné odborné znalosti, ale zďaleka nie do takej hĺbky, ako som si to vtedy myslel. O štruktúre veľkej spoločnosti a úlohách jednotlivých oddelení som nevedel takmer nič. A v takejto veľkej organizácii riešiť všetko sám nie je jednoduchá úloha: určite by mi zabralo veľa času a energie, keby som musel všetko spoznať sám a nájsť si svoje miesto.

Našťastie to nebolo potrebné. Ako mladého neskúseného uchádzača o zamestnanie ma najviac zaujal tunajší program pre čerstvých absolventov. Páčilo sa mi, že program ponúka štruktúrovaný rámec. Nezískal som len pozíciu, ale bol som tematicky oboznámený s prácou jednotlivých oddelení, a postupne sa mi z jednotlivých častí kaleidoskopu vytvoril ucelený obraz pracovnej kultúry a procesov globálnej maloobchodnej spoločnosti.

A čo je pre začiatočníka taktiež dôležité: vedel som, aká kariérna cesta ma čaká a čo musím urobiť pre to, aby som sa posunul ďalej. Čoskoro sa ukázalo, že sa tu môžem naozaj učiť a rozvíjať, pretože mi boli neustále zverené úlohy, ktoré boli pre mňa výzvou. Vždy prišlo niečo nové, o čom som si musel niečo prečítať, hľadať informácie, premýšľať. Keď som to robil správne a problémy vyriešil, tak som mohol postúpiť a potom prišli náročnejšie úlohy s väčšou zodpovednosťou. Tieto úlohy mi dávali pocit úspechu a motivovali ma, aby som pokračoval.

A s tým všetkým sa spája aj veľká flexibilita, pretože si môžem sám rozhodovať o svojom čase, môžem pracovať z domu a čo je z profesionálneho hľadiska najdôležitejšie: mám široký priestor na hľadanie najlepších riešení vo svojom odbore.

Ďalší príbeh Zobraziť pozície v centrálnej kancelárii