Školenie a rozvoj

Školenie a rozvoj.

Učte sa a rozvíjajte pri práci v Tescu. Či už chcete vo svojej kariére stúpať vyššie, alebo sa zlepšovať na danej pozícii. Zistite viac o rozvoji v Tescu.

Máme niekoľko princípov, ktoré vyjadrujú našu víziu vzdelávania a rozvoja:

Naši kolegovia sú zodpovední za vlastný rozvoj a aktívne si vyhľadávajú príležitosti k získavaniu nových vedomostí. My sme tu, aby sme ich v tom maximálne podporili.

Tvoj líniový manažér/ka je najdôležitejšou osobou v Tvojom rozvoji. Naši manažéri sú pripravení vás podporiť v získavaní nových zručností, znalostí a skúseností.

Každý sme iný a preto by sa aj naše vzdelávacie a rozvojové aktivity mali odlišovať. Náš obrovský rozsah palety školení nám s týmto záväzkom pomáha.

Máme pestrú paletu školení, ktoré sú kombináciou klasického učenia, získavania skúseností a zdieľania informácií s ostatnými.

Rozvoj prebieha predovšetkým získavaním praktických skúseností, nie iba teoretických vedomostí.

Náš štýl rozvoja.

Existujú 3 možnosti ako sa naučiť niečo nové

Nové skúsenosti

Zatiaľ čo robíte svoju prácu v Tescu, sledujete a učíte sa od svojich ostatných kolegov.

Zdieľanie informácií s ostatnými

Komunikujete a počúvate svojich kolegov, ktorí sú skutočnými odborníkmi vo svojej oblasti. Môžete mať svojho mentora, skúseného kolegu alebo aj kamaráta a učiť sa z ich skúseností.

Klasické učenie

Navštívite naše školenia, prečítate si doporučené články, knihy alebo absolvujete rôzne e-learningy.

Aké druhy vzdelávania a rozvoja máme?

Interné školenia vedené našimi školiteľmi, manažérmi a ďalšími expertmi v obore

E-learningy a online školenia

Mentoring – vyberte si svojho mentora/ku a učte sa priamo od nich

Pravidelné novinky z oblasti rozvoja a vzdelávania

Rozvojové programy pre celú skupinu kolegov