Dajana Bileta.

Pozícia: Projektová manažérka CE

Keď človek nastupuje do práce, je väčšinou neistý, najmä v cudzej krajine. V prekonaní začiatočných ťažkostí mi veľmi pomohlo, že mi kolegovia v tom období pomáhali a dôverovali.

Pochádzam z Chorvátska, kde som študovala psychológiu, ale po skončení vysokej školy som sa z osobných dôvodov presťahovala na Slovensko. Ešte doma som si začala hľadať prácu cez internet, a tak som objavila program Tesca pre čerstvých absolventov v Bratislave. Nová práca, nový odbor, nový jazyk v novej krajine? V čom by mohol byť problém?

V skutočnosti sa nevyskytli takmer žiadne vážne problémy. Už na prvom stretnutí ma privítali veľmi priateľsky, hoci išlo len o pracovný pohovor. Atmosféra sa nezmenila ani potom. Všetci sa ku mne správali vyslovene pozitívne. I keď som do Tesca nastúpila bez odborných skúseností a so vzdelaním z úplne iného odboru, ani na chvíľu som nemala pocit, že som v nevýhode. Dostala som sa na personálne oddelenie, kde mi najprv dávali jednoduchšie úlohy, ale keď videli, že ich zvládam, zverili mi ťažšie, ale zároveň zaujímavejšie. Najlepšie na tom celom bola dôvera. Všetci kolegovia ma brali ako partnera, dávali mi skutočné úlohy a korektnú spätnú väzbu: aj keď ma chválili, aj keď ma upozorňovali na oblasti, v ktorých som sa potrebovala zlepšiť.

A to mi poskytlo dokonalé zázemie, aby som mohla dôkladne spoznať fungovanie a procesy spoločnosti. Aj samotný program pre čerstvých absolventov je optimálne štruktúrovaný, pomôže postupne objaviť nielen Tesco, ale aj možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja osobnosti. Pracujem tu len rok a pol, ale myslím si, že je to pracovisko, kde si človek môže robiť dlhodobé plány.

Ďalší príbeh Zobraziť pozície v centrálnej kancelárii