Dajana Bileta

Keď človek nastupuje do práce, je väčšinou neistý, najmä v cudzej krajine. V prekonaní začiatočných ťažkostí mi veľmi pomohlo, že mi kolegovia v tom období pomáhali a dôverovali.

Pochádzam z Chorvátska, kde som študovala psychológiu, ale po skončení vysokej školy som sa z osobných dôvodov presťahovala na Slovensko. Ešte doma som si začala hľadať prácu cez internet, a tak som objavila program Tesca pre čerstvých absolventov v Bratislave. Nová práca, nový odbor, nový jazyk v novej krajine? V čom by mohol byť problém?

V skutočnosti sa nevyskytli takmer žiadne vážne problémy. Už na prvom stretnutí ma privítali veľmi priateľsky, hoci išlo len o pracovný pohovor. Atmosféra sa nezmenila ani potom. Všetci sa ku mne správali vyslovene pozitívne. I keď som do Tesca nastúpila bez odborných skúseností a so vzdelaním z úplne iného odboru, ani na chvíľu som nemala pocit, že som v nevýhode. Dostala som sa na personálne oddelenie, kde mi najprv dávali jednoduchšie úlohy, ale keď videli, že ich zvládam, zverili mi ťažšie, ale zároveň zaujímavejšie. Najlepšie na tom celom bola dôvera. Všetci kolegovia ma brali ako partnera, dávali mi skutočné úlohy a korektnú spätnú väzbu: aj keď ma chválili, aj keď ma upozorňovali na oblasti, v ktorých som sa potrebovala zlepšiť.

A to mi poskytlo dokonalé zázemie, aby som mohla dôkladne spoznať fungovanie a procesy spoločnosti. Aj samotný program pre čerstvých absolventov je optimálne štruktúrovaný, pomôže postupne objaviť nielen Tesco, ale aj možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja osobnosti. Pracujem tu len rok a pol, ale myslím si, že je to pracovisko, kde si človek môže robiť dlhodobé plány.

Dávid Jansik

Ocitol som sa v úplne inom odbore než som študoval a musel som sa naučiť veľa nových vecí. Najväčšou hodnotou Tesca je pre mňa podpora, ktorú som vtedy dostal od svojich kolegov a vedúcich.

Absolvoval som policajný výcvik, i keď som nebol celkom istý, že sa chcem stať policajtom. Mám štruktúrované zmýšľanie zamerané na IT, a preto som sa na vysokej škole vydal týmto smerom. Svoju diplomovú prácu som písal na tému interných bezpečnostných procesov v jednej logistickej firme, ktorú hodnotil interný zamestnanec Tesca. A práve on ma pozval do tejto spoločnosti.

Čakal ma celkom netradičný pracovný pohovor: prešli sme budovu centrály a rozprávali sme sa o bezpečnostných riešeniach a možnostiach ďalšieho rozvoja. Bol som dostatočne presvedčivý, pretože ma prijali ako špecialistu na firemnú bezpečnosť.

Čo sa týka moje kariéry, za veľa vďačím svojim nadriadeným. Naučili ma premýšľať v perspektívach a posilniť moje slabé stránky. Získal som dostatočnú sebadôveru, aby som vystúpil zo svojej komfortnej zóny a skúsil aj pozície, kde som musel potrebné znalosti získať prakticky počas práce. Napríklad som nehovoril veľmi dobre po anglicky, ale keďže som musel čoraz častejšie komunikovať s cudzincami a spolupracovať s medzinárodnými tímami, moje znalosti sa viditeľne zlepšili.

Teraz ako manažér firemnej bezpečnosti veľa cestujem, pracujem v čisto medzinárodnom prostredí za veľmi flexibilných podmienok a väčšinou mimo kancelárie. Moja práca nie je monotónna, robím vždy niečo iné a iným spôsobom, čo ma veľmi motivuje a inšpiruje k tomu, aby som spoznával nové veci.

Jiřina Veselá Jirků

Vždy som chcela pracovať v spoločnosti ako Tesco. Možno to znie ako klišé, ale je to pravda. Študovala som medzinárodný obchod. Ešte som ani nevidela moje pracovisko z blízka, keď ma zaujal tento viacjazyčný, multikultúrny svet ponúkajúci tisíce možností.

V Tescu pracujem už šesť rokov a za ten čas som využila rôzne príležitosti, ktoré spoločnosť ponúka. Pracovala som v mnohých oblastiach, v obchode aj na centrále. Väčšinou som sa posúvala dopredu, ale stalo sa, že som stagnovala. Pri spätnom hodnotení neľutujem žiadne svoje rozhodnutie, pretože všade som sa naučila niečo nové, čo obohatilo moju osobnosť a pomohlo mi stať sa lepším. Tieto rôznorodé a neustále sa prelínajúce kariérne cesty dokážu byť veľmi motivujúce: človek sa kedykoľvek môže vydať akoukoľvek cestou, nemusí byť navždy viazaní s jednou oblasťou.

A čo je ešte dôležitejšie, spoločnosť vyznáva hodnoty, s ktorými sa dokážem stotožniť. Ide napríklad o ochranu životného prostredia a snahu o udržateľnosť, o čo sa firma snaží mimo iného aj predchádzaním plytvaniu potravinami. Keďže som predtým pracovala v sektore čerstvých potravín, dobre viem, aké úsilie vynakladá spoločnosť na to, aby skaziteľné potraviny boli včas spotrebované. Či ich zákazníci kúpia so zľavou alebo sú cez charitatívne organizácie distribuované ľuďom v núdzi, dôležité je, aby sa neplytvalo. Aj vďaka týmto veciam som hrdá na svoje pracovisko. Je dobré vidieť v meste reklamy na kampane, ktoré som navrhovala. A rada upozorňujem svojich známych, že som sa na nich aj ja podieľala.

Zalán Szerdahelyi

Najlepšie pracoviská sú tie, kde sú štruktúrovanosť a systematickosť prepojené s dostatočnou flexibilitou, ako je to napríklad v Tescu. Do tímu som nastúpil hneď po vysokej škole. Mal som potrebné odborné znalosti, ale zďaleka nie do takej hĺbky, ako som si to vtedy myslel. O štruktúre veľkej spoločnosti a úlohách jednotlivých oddelení som nevedel takmer nič. A v takejto veľkej organizácii riešiť všetko sám nie je jednoduchá úloha: určite by mi zabralo veľa času a energie, keby som musel všetko spoznať sám a nájsť si svoje miesto.

Našťastie to nebolo potrebné. Ako mladého neskúseného uchádzača o zamestnanie ma najviac zaujal tunajší program pre čerstvých absolventov. Páčilo sa mi, že program ponúka štruktúrovaný rámec. Nezískal som len pozíciu, ale bol som tematicky oboznámený s prácou jednotlivých oddelení, a postupne sa mi z jednotlivých častí kaleidoskopu vytvoril ucelený obraz pracovnej kultúry a procesov globálnej maloobchodnej spoločnosti.

A čo je pre začiatočníka taktiež dôležité: vedel som, aká kariérna cesta ma čaká a čo musím urobiť pre to, aby som sa posunul ďalej. Čoskoro sa ukázalo, že sa tu môžem naozaj učiť a rozvíjať, pretože mi boli neustále zverené úlohy, ktoré boli pre mňa výzvou. Vždy prišlo niečo nové, o čom som si musel niečo prečítať, hľadať informácie, premýšľať. Keď som to robil správne a problémy vyriešil, tak som mohol postúpiť a potom prišli náročnejšie úlohy s väčšou zodpovednosťou. Tieto úlohy mi dávali pocit úspechu a motivovali ma, aby som pokračoval.

A s tým všetkým sa spája aj veľká flexibilita, pretože si môžem sám rozhodovať o svojom čase, môžem pracovať z domu a čo je z profesionálneho hľadiska najdôležitejšie: mám široký priestor na hľadanie najlepších riešení vo svojom odbore.

Dániel Ajkay

V dnešnej dobe už nie je bežné, aby niekto strávil takmer pätnásť rokov v jednej firme a v jednom odbore. A práve to je môj prípad: začínal som ako stážista v oddelení prenájmu a teraz som manažér.

Keď som ako čerstvý absolvent zvažoval svoje možnosti, jedným z najdôležitejších kritérií pre mňa bolo nastúpiť do stabilnej a spoľahlivej veľkej spoločnosti. Chcel som si vybrať spoločnosť, kde budem môcť budovať a plánovať svoju kariéru a ísť cestou, akú som si predstavoval. A presne to Tesco ponúkalo. Začal som v programe pre čerstvých absolventov, ktorý ma zaujal najmä tým, že je plánovitý a systematický. Bolo mi jasné, že ak sa budem snažiť a budem svoju prácu robiť dobre, tak budem postupovať. A tak sa aj stalo.

Samozrejme, nikto nezostáva na jednom mieste tak dlho len kvôli kariére. Oveľa cennejšie je, že sme s kolegami vždy pracovali ako kamaráti. Nič nedokáže byť tak motivujúce ako prísť každé ráno do práce alebo si sadnúť doma pred počítač a začať pracovať v dobrej nálade. Manažéri a kolegovia mali a majú v podstate kamarátsky vzťahy, vládne medzi nami dobrá nálada a pomáhame si, keď treba. To, že som teraz manažérom, je do veľkej miery zásluha mojich bývalých nadriadených a skúsenejších kolegov, ktorí sa ku mne od prvého dňa chovali ako k plnohodnotnému kolegovi, radili mi a usmerňovali ma.

Yuliia Vorobiova

Rada som nakupovala v Tescu, mala som rada exotické potraviny. Možno to znie prekvapivo, ale práve vďaka týmto veciam som sa rozhodla, že chcem pracovať práve tu. Stala som sa koordinátorom zásobovacieho reťazca, čo sa ukázalo ako skvelý odrazový mostík pre moju kariéru. Zamilovala som si Tesco, dobrú atmosféru a ochotných kolegov. Po troch rokoch som však dospela k záveru, že chcem robiť niečo úplne iné, ale nie niekde inde.

Prešla som do IT, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Je to nekonečne dynamická oblasť, stále sa mení a vždy je v nej niečo nového. Človek sa jednoducho musí neustále učiť, pretože ak niečo zamešká, tak zaostáva – a toto tempo ma nesmierne baví. Prostredie je absolútne medzinárodné. Do Českej republiky som prišla ako cudzinka a tu denne spolupracujem s Britmi a Indmi. Každý z nich pre mňa predstavuje príležitosť získať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Sebarozvoj sa pre mňa stal akýmsi koníčkom a často sa prichytím pri tom, že sa aj vo voľnom čase učím nové veci a púšťam sa do zaujímavostí súvisiacich s mojimi projektmi. Je to pre mňa rovnako dôležité ako zlepšovanie sa v práci. Mám pocit, že som vďaka tejto zmene našla to, čo som hľadala. Som veľmi rada, že mi to Tesco umožnilo a poskytlo mi podporu v zmene kariéry, ktorá sa spočiatku musela zdať veľmi nezvyčajná.

Nina Krulišová

Keď som dokončila svoje štúdia na jednej z bratislavských vysokých škôl, nevedela som presne, čo chcem robiť. Hľadala som miesto, kde si môžem vyskúšať rôzne pracovné pozície, kým si nenájdem tú, ktorá mi bude najviac vyhovovať. Známi mi odporučili Tesco ako firmu, kde je to možné.

Veľmi sa mi páčilo a bolo pre mňa motivujúce, ako sa tu ľudia – kolegovia a vedúci – pristupujú k mladým. Najviac ma zaujali ponúknuté možnosti. Pracovala som na viacerých oddeleniach, viem, ako fungujú, a poznám i výhody a nevýhody rôznych úloh. Ak sa objaví nejaké voľné miesto a ja spĺňam kritériá, môžem sa prihlásiť a posunúť sa ďalej. Keďže sa učím viac a viac, spĺňam požiadavky na ďalšie a ďalšie pozície.

A medzi kolegami vládne naozaj dobrá nálada. Nezáleží na tom, koľko má človek rokov, odkiaľ pochádza a aké má skúsenosti, ostatní mu pomôžu. Keď som ako stážistka navrhla spoločné vyrezávanie tekvíc na Halloweena, kolegovia ma povzbudzovali a povedali, že keď budú môcť, radi mi pomôžu. Takéto akcie pomáhajú nielen udržiavať, ale aj posilňovať firemnú kultúru.

Marie Dvořáková

Keď som si naposledy hľadala prácu, absolvovala som pohovory vo viacerých firmách a pracovnú ponuku som dostala zo šiestich miest. Pozitívny prvý dojem bol kľúčový v mojom rozhodnutí, prečo som si vybrala Tesco: už pri prvom stretnutí tu boli všetci veľmi priateľskí, správali sa, ako by sme už boli kolegovia. Mala som pocit, že by som chcela byť súčasťou tejto komunity. Začínala som ako junior manažérka nákupu, čiže som svoju kariéru budovala od základov.

Mala som za sebou ťažké životné obdobie a ako nový začiatok som si zmenila prácu a nastúpila do Tesca. A tunajší tím je najlepší, s akým som kedy pracovala. Často mám pocit, ako keby sme boli jedna veľká rodina. Zodpovednosť a stres sú niekedy súčasťou práce, ale vedomie, že sa môžeme spoľahnúť jeden na druhého nám pomáha zvládnuť aj tieto situácie. Pre mňa bolo celkom novou skúsenosťou, že kolegovia v Tescu si naozaj navzájom pomáhajú – to som inde nezažila.

Za štyri roky som bola povýšená na pozíciu manažérky nákupu pre strednú Európu a k tomuto môjmu osobnému úspechu pomohli aj moji kolegovia a vedúci. V každej situácii som si mohla byť istá, že na riešenie úlohy alebo problému nezostanem sama – a z toho sa ľahko získava sebavedomie.

Nóra Földi

V Tescu som začínala ako brigádnička a hoci som študovala cestovný ruch, tunajšie prostredie ma úplne očarilo, a tak som zostala. Najviac ma zaujala povaha úloh: rada pracujem s ľuďmi, pomáham im v ich práci a inšpiruje ma úspech, ktorý spoločne dosiahneme.

Prístup zameraný na človeka, ktorý reprezentujem svojou prácou, vidím aj vo fungovaní firmy. Napríklad Tesco to s flexibilitou myslí naozaj vážne. Nemusím byť v kancelárii presne o ôsmej ráno a vďaka možnosti práce z domu tam ani nemusím ísť každý deň. Samozrejme, sú termíny a som zodpovedná za to, aby všetky moje úlohy boli včas hotové.

Flexibilita pracovného času zohrala veľmi dôležitú úlohu v tom, že sa mi podarilo nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Platí to od začiatku mojej kariéry v Tescu, hoci sa medzičasom zmenil rozsah mojej vyťaženosti. Keď som nastúpila do firmy, chodila som ešte na univerzitu. Popri online kurzoch v škole som riešila svoje každodenné úlohy v Tescu. Znie to jednoduchšie ako to v skutočnosti bolo, ale tunajšia neformálnosť mi pomohla, aby som dokázala vyhovieť požiadavkám na oboch miestach.

Momentálne som na materskej dovolenke, ale teším sa na svoj návrat. Som presvedčená, že firemná kultúra spoločnosti Tesco mi umožní bezproblémové zosúladenie rodičovstva a pracovného života.

Bea Terstyánszky

Ako matka dvoch malých dievčat sa často stretávam s prístupom ústretovým k rodinám a zameraným na človeka, čo je pre Tesco charakteristické. Keď sa mi narodili deti, zmenili sa mi životné priority, a spoločnosť je mi partnerom.

V Tescu pracujem už viac ako 10 rokov, celú dobu v oblasti nákupu, ale na rôznych pozíciách. Ani materská dovolenka neznamenala zlom v mojej kariére. Keď som sa vrátila, firma mi nielenže ponúkla pozíciu, ktorá zodpovedala mojim znalostiam a skúsenostiam, ale poskytla mi všetku pomoc, ktorú som k návratu potrebovala. Napríklad dva roky som bola zodpovedná za nákup hračiek v stredoeurópskom regióne, čo bola úloha, ktorá mi veľmi vyhovovala. Od tej doby som urobila ďalší dôležitý krok: bola som povýšená na vedúcu veľkoobchodu. Takmer bezproblémové prechody sú – okrem podporného prístupu, ktorý je charakteristický pre celú našu spoločnosť – zásluhou aj skvelého tímu, ktorého som súčasťou.

Flexibilita získala pri deťoch celkom inú hodnotu. Je dôležité mať možnosť pracovať z domu, ale ešte dôležitejšie je, že sa môžem sama rozhodovať o svojom čase: môžem si vyzdvihnúť deti zo škôlky a školy, ísť cez deň na nákup, keď viem, že večer nebudem mať čas, alebo môžem zostať doma, keď sú deti choré. S kolegami tvoríme súdržný tím, premýšľame ako tím, pomáhame si a v prípade potreby sa navzájom zastupujeme.

Nedávno som mala možnosť mať trojmesačnú letnú dovolenku, keď som s rodinou precestovala severnú Európu. O svojich plánoch som so svojím nadriadeným a kolegami hovorila v dostatočnom predstihu a všetci ma plne podporovali – a to napriek tomu, že som na novej pozícii bola len pol roka. Toto obdobie dalo pre mňa a moje deti veľmi veľa, oddýchli sme si od každodenného zhonu a načerpali nové sily pred jesenným začiatkom školy a návratom do práce.