Csehkis Dalma.

Pozícia: Manažérka prevencie strát a bezpečnosti

Keď som bola malá, nechcela som byť princeznou ani speváčkou, chcela som byť pokladníčkou v Tescu. A to sa mi splnilo. Nikdy nezabudnem, keď som ako 18-ročná začala pracovať ako brigádnička a dostala svoje prvé tričko Tesco. Robila som len výpomocné práce, ale už vtedy som sa cítila ako opravdivý člen Tesca. Neskôr, ešte počas štúdia na univerzite, som sa uchádzala o miesto v zákazníckom servise. Dostala som ho a od tej doby je Tesco súčasťou môjho života.

Vzhľadom na takúto minulosť nie je prekvapivé, že by som túto spoločnosť odporučila každému: nezáleží na tom, koľko máte rokov alebo aké máte skúsenosti, nájdete tu to, čo chcete. Najviac sa mi páči, že môžem byť úplne sama sebou. Aj keď som tu už roky, je to pre mňa stále veľmi vzrušujúce miesto. Robíme veľmi rozmanité veci, nikdy sa nenudíme – a počas práce môžem byť sama sebou.

A to platí aj pre iné oblasti spoločnosti. Ako brigádnička som pracovala vo viacerých predajniach, vo viacerých oblastiach a ani toto nie je moja prvá pozícia „riadneho“ zamestnanca, ale všade som zažila rovnako inšpiratívnu atmosféru a rovnako dobrú náladu. Niet pochýb o tom, že tu plánujem zostať dlhodobo.

Ďalší príbeh Zobraziť pozície v centrálnej kancelárii