Vedúca veľkoobchodu

„Práca v podporujúcom tíme a so skvelými kolegami nám umožňuje prekonať akúkoľvek výzvu, ktorej čelíme. Som matka dvoch detí. Pracujem tu už viac ako 10 rokov a odporúčam Tesco každému, kto si hľadá firmu, kde je pracovný a súkromný život v rovnováhe.”

Ako matka dvoch malých dievčat sa často stretávam s prístupom ústretovým k rodinám a zameraným na človeka, čo je pre Tesco charakteristické. Keď sa mi narodili deti, zmenili sa mi životné priority, a spoločnosť je mi partnerom.

V Tescu pracujem už viac ako 10 rokov, celú dobu v oblasti nákupu, ale na rôznych pozíciách. Ani materská dovolenka neznamenala zlom v mojej kariére. Keď som sa vrátila, firma mi nielenže ponúkla pozíciu, ktorá zodpovedala mojim znalostiam a skúsenostiam, ale poskytla mi všetku pomoc, ktorú som k návratu potrebovala. Napríklad dva roky som bola zodpovedná za nákup hračiek v stredoeurópskom regióne, čo bola úloha, ktorá mi veľmi vyhovovala. Od tej doby som urobila ďalší dôležitý krok: bola som povýšená na vedúcu veľkoobchodu. Takmer bezproblémové prechody sú – okrem podporného prístupu, ktorý je charakteristický pre celú našu spoločnosť – zásluhou aj skvelého tímu, ktorého som súčasťou.

Flexibilita získala pri deťoch celkom inú hodnotu. Je dôležité mať možnosť pracovať z domu, ale ešte dôležitejšie je, že sa môžem sama rozhodovať o svojom čase: môžem si vyzdvihnúť deti zo škôlky a školy, ísť cez deň na nákup, keď viem, že večer nebudem mať čas, alebo môžem zostať doma, keď sú deti choré. S kolegami tvoríme súdržný tím, premýšľame ako tím, pomáhame si a v prípade potreby sa navzájom zastupujeme.

Nedávno som mala možnosť mať trojmesačnú letnú dovolenku, keď som s rodinou precestovala severnú Európu. O svojich plánoch som so svojím nadriadeným a kolegami hovorila v dostatočnom predstihu a všetci ma plne podporovali – a to napriek tomu, že som na novej pozícii bola len pol roka. Toto obdobie dalo pre mňa a moje deti veľmi veľa, oddýchli sme si od každodenného zhonu a načerpali nové sily pred jesenným začiatkom školy a návratom do práce.