Dual education for students

Duálne vzdelávanie.

Všetko, čo robíme, sa začína a končí u ľudí – našich zákazníkov a zamestnancov. Pracovať pre nás znamená pracovať pre spoločnosť, v ktorej prvé miesto v rebríčku hodnôt vždy patrí ľudom.

Naša spoločnosť rastie s našimi zamestnancami. Preto sa snažíme rozvíjať potenciál a talent každého zamestnanca a ku každému pristupujeme individuálne.

Ukážte nám svoj talent, angažovanosť, nápady a energiu a môžete od nás očakávať plnú podporu a široké spektrum možností, ktoré vám dávajú príležitosť využiť svoj potenciál naplno.

O programe

Na našich vybraných prevádzkach ponúkame možnosť zúčastniť sa duálneho vzdelávania. 

Počas programu budete mať možnosť:

 • Byť zaškolení na rolu vo svojej profesii
 • Učiť sa od svojich nadriadených a kolegov 
 • Zoznámiť sa so skvelými ľuďmi a budovať si sieť kontaktov
 • Zistiť, či by ste u nás chceli pracovať aj po skončení školy

Zvoľte si študijný odbor: 6442 K Obchodný pracovník

Spolupracujeme s vybranými strednými školami naprieč Slovenskom:

 • SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave
 • SOŠ obchodu a služieb ul. P. Jilemnického v Trenčíne
 • SOŠ gastronómie a služieb ul. Duklianskych hrdinov 3976/3 v Prešove
 • SOŠ podnikania, ul. Sasinkova 45 v Žiline
 • SOŠ remesiel a služieb, ul. Okružná 761/25 v Poprade
 • SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatiova 1 v Košiciach
 • SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10 v Dolnom Kubíne
 • Hotelová akadémia ul. čs Brigády 1804 v Liptovskom Mikuláši

Zvoľte si učebný odbor: 6481 H Skladový operátor

 • SOŠ obchodu a služieb ul. P. Jilemnického v Trenčíne

Počas programu budete mať možnosť:

 • Pripravovať sa na svoje budúce povolanie priamo u svojho budúceho zamestnávateľa
 • Po ukončení štúdia vám garantujeme pracovné miesto
 • Učiť sa od svojho inštruktora, kolegu a kolegyne
 • Zoznámiť sa so skvelými ľuďmi a budovať si sieť kontaktov
 • Získate motivujúce podnikové a prospechové štipendium