Duálne vzdelávanie – štúdium a prax v jednom

Duálne vzdelávanie.

Študujete odbor obchodný pracovník či skladový operátor? Absolvujte praktické vyučovanie v našich prevádzkach. Urobte prvý krok a vyplňte krátky formulár.

Zapojili sme sa do národného projektu s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľame na systéme duálneho vzdelávania.

  • Spolupracujeme so školami, ktoré poskytujú študentom vzdelávanie v študijnom odbore: Obchodný pracovník alebo učebnom odbore: Skladový operátor
  • Žiaci absolvujú praktické vyučovanie v našich prevádzkach v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Poprade, Prešove a v distribučnom centre Beckov.
  • Školy s ktorými spolupracujeme v systéme Duálneho vzdelávania:
  1. SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava, študijný odbor: Obchodný pracovník
  2. SOŠ, Sasinkova 45, Žilina, študijný odbor: Obchodný pracovník
  3. SOŠ Okružná 761/25, Poprad, študijný odbor: Obchodný pracovník
  4. SOŠ obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín, študijný odbor: Obchodný pracovník, Učebný odbor: Skladový operátor
  5. SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko Duklianských hrdinov 3, Prešov, študijný odbor: Obchodný pracovník.
Tesco Careers - Stáž

Ako vyzerá proces náboru do duálneho vzdelávania?

krok číslo 1

Zaujala Vás možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania? Vyplňte si jednoduchý prihlasovací formulár, ktorý nám odošlete a následne sa s Vami skontaktujeme a dohodneme si krátky pohovor. 

krok číslo 2

Na osobnom stretnutí chceme poznať vašu motiváciu prečo ste sa rozhodli pre štúdium s podporou našej spoločnosti a zároveň je to priestor pre vaše otazky. 

krok číslo 3

Vybraní študenti dostanú od nás potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť k prihláške na strednú školu s ktorou spolupracujeme a potom sa už na vás tešíme v septembri.