Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie.

Absolvujte s Tescom odbornú stredoškolskú prax v systéme Duálneho vzdelávania na našich vybraných prevádzkach a získajte k vzdelaniu niečo viac.

O programe

Na našich vybraných prevádzkach ponúkame možnosť zúčastniť sa praktického vzdelávania, počas ktorého budete mať možnosť:

  • Pripravovať sa na svoje budúce povolanie priamo u svojho budúceho zamestnávateľa
  • Po ukončení štúdia vám garantujeme pracovné miesto
  • Učiť sa od svojho inštruktora, kolegu a kolegyne
  • Zoznámiť sa so skvelými ľuďmi a budovať si sieť kontaktov
  • Získate motivujúce podnikové a prospechové štipendium

Zvoľte si študijný odbor: 6442 K Obchodný pracovník a vyberte si

Spolupracujeme s vybranými strednými školami naprieč Slovenskom.

V rámci duálneho vzdelávania pre obchody spolupracujeme s týmito školami: 

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave

SOŠ obchodu a služieb ul. P. Jilemnického v Trenčíne

SOŠ gastronómie a služieb ul. Duklianskych hrdinov 3976/3 v Prešove

SOŠ podnikania, ul.  Sasinkova 45 v Žiline

SOŠ remesiel a služieb, ul. Okružná 761/25 v Poprade

SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 040 01

 

V rámci duálneho vzdelávania pre distribúciu si zvoľte štúdijný odbor: učebný odbor: Skladový operátor ( 3 ročné štúdium ) 

SOŠ obchodu a služieb ul. P. Jilemnického v Trenčíne

Tento program sa ti bude páčiť, ak:

  • ťa zaujíma práca v maloobchode a na veci sa vieš pozrieť očami našich zákazníkov
  • vybral si si strednú odbornú školu so zameraním na obchod
  • rád/a sa učíš nové veci
  • by si sa chcel/a pripraviť na prácu priamo u svojho budúceho zamestnávateľa
  • máš oduševnený prístup a užívaš si rýchlo sa meniace prostredie